ทันตกรรม "จัดฟัน" รู้รอบตัวก่อนตัดสินใจ


โดย Webmaster วันที่ 23 ส.ค. 2555 23:32 น. อ่านไป 1,765 ครั้ง

ปัจจุบันการมีรอยยิ้มพร้อมกับ"ลวดติดฟัน" ไม่ใช่ของแปลกหรือเป็นเรื่องน่าอับอายอีกต่อไป เครื่องมือที่พัฒนาให้มีความหลากหลาย ตลอดจนสีสันที่งดงามและการพรีเซ็นภาพ "ความโก้เก๋" โดยเหล่าดารา นักแสดง ทำให้การ "จัดฟัน" ได้กลายเป็น "แฟชั่น" สำหรับเด็กยุคใหม่และอีกทางออกหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาฟันห่างหรือฟันยื่น เหยิน จนขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพ
ทันตกรรมจัดฟัน แฟชั่นหรือการรักษา
ทันตกรรมจัดฟัน (orthodontics) เป็นสาขาหนึ่งของงานทันตกรรมที่มุ่งป้องกันและรักษาความผิดปกติในการขึ้นของฟัน
ตามปกติเมื่อฟันน้ำนมเริ่มหลุดออกไปฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่ หากมีปัจจัยอื่นเข้ามาทำให้ฟันน้ำนมเกิดหลุดเร็วหรือช้าเกินไป ฟันแท้ที่ขึ้นมาจะอยู่ผิดตำแหน่ง การเรียงตัวของฟันจะไม่เรียบร้อยเกิดฟันเก ฟันซ้อน ผลจากการที่ฟันเรียงตัวผิดปกติอาจก่อให้เกิดปัญหาของการสบฟัน (การประสานกันของฟันล่างและฟันบนเพื่อทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร) ที่ผิดปกติด้วย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการเรียงตัวของฟัน มีได้หลายสาเหตุอาจเกิดจาก ลักษณะของขากรรไกรที่มีขนาดไม่สัมพันธ์กับการขึ้นของฟัน เช่น ถ้าขากรรไกรมีขนาดเล็กพื้นที่ในปากก็เหลือน้อยลงไม่พอให้ฟันทุกซี่ขึ้นได้อย่างเป็นระเบียบ ผลคือฟันเก ฟันซ้อน ขณะที่บางคนมีขากรรไกรกว้างทำให้ฟันที่ขึ้นอยู่ห่างกันไม่สวยงาม
หรือพฤติกรรมช่วงวัยเด็ก เช่น ติดหัวนมยาง ชอบดูดนิ้ว แทะเล็บ การกลืนที่เอาลิ้นดุนฟัน กัดริมฝีปาก อุปนิสัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเรียงตัวของฟันและการเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้าโดยเฉพาะช่วงคาง ขากรรไกร
การจัดฟันสามารถช่วยให้การเรียงตัวของฟันดีขึ้น แก้ปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติและผลพลอยได้ที่ตามมาคือรูปหน้าและการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม
ดังนั้นความมุ่งหมายของทันตกรรมจัดฟันคือ การรักษา เนื่องจากการเรียงตัวของฟันที่ดีหมายถึงการบดเคี้ยวอาหารที่ดีขึ้น และส่งผลให้การรักษาความสะอาดในช่องปากทำได้ง่ายขึ้น เป็นการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกที่สร้างปัญหาคุกคามคนไทยจำนวนไม่น้อยในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม
จากผลพลอยได้ที่ทำให้รูปหน้าและการเรียงตัวของฟันที่สวยงามเปรียบเหมือนการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลิกภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการงานอาชีพ ความสบายใจที่จะอวดยิ้มสวย ๆ คืออีกสาเหตุหนึ่งที่นอกเหนือจากการรักษาด้วยเหตุผลทางการแพทย์
สีสันบนลวดจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟันมีมาในประเทศไทยราว 50 ปี ความก้าวหน้าในทางวิชาการเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับ สมัยหนึ่งการจัดฟันทำให้หลาย ๆ คนไม่กล้าอวดยิ้มเพราะอายที่ต้องมีลวดหรือที่คาดฟันติดอยู่ในปาก อีกทั้งทันตแพทย์เองที่มีความรู้ความชำนาญก็มีน้อยความนิยมจึงมีไม่มาก แต่ปัจจุบันเหตุการณ์เปลี่ยนไป การจัดฟันกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งไปแล้ว บริษัทที่ทำวัสดุสำหรับการจัดฟันมีการออกแบบชิ้นงานเอาใจผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยการทำยางรัดฟันสีสันสดใส ซึ่งมีให้เลือกมากกว่าสิบสี เครื่องมือที่ใช้ติดบนฟันนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นโลหะอีกต่อไป เดี๋ยวนี้มีทั้งแบบที่เป็นกระเบื้องพอร์ซเลนสีเดียวกับฟัน หรือเป็นพลาสติกใสไร้สี
ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการ แม้การจัดฟันจะเหมาะสำหรับคนอายุน้อย ซึ่งสืบเนื่องจากพัฒนาการของร่างกาย แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหากมีความจำเป็น ข้อจำกัดเรื่องอายุจึงหมดไป เพียงแต่การรักษาหรือการจัดฟันให้กับผู้มีอายุมากมักพบปัญหาโรคฟันอื่น ๆ เช่น โรคปริทนต์ซึ่งต้องรักษาให้หายเสียก่อนจึงจะจัดฟันได้ และต้องเข้าใจว่าการรักษาต้องใช้ระยะเวลานานกว่าคนอายุน้อย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top