วิธีเลือกคู่


โดย Webmaster วันที่ 23 ส.ค. 2555 23:32 น. อ่านไป 2,050 ครั้ง

โดยทั่วไปหนุ่มสาวที่เกิดความรักต่อกันปรารถนาจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคงไม่ปฏิเสธว่าการเลือกคู่ครองที่ดีจะทำให้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข บางคนเลือกเพราะได้รับอิทธิพลของพ่อแม่ผู้ใกล้ชิด อยากได้คู่ครองที่มีลักษณะบุคลิกเหมือนพ่อแม่เรา ค่านิยมในรูปร่างหน้าตางดงาม ฐานะมั่นคง อาชีพการงานดี มีความรู้ความสามารถดี หรือเป็นคนดี๊ คนดี ตัวคุณเองละคะที่กำลังมองหาคู่ หรือตอนนี้มีคนที่คุณคิดว่าปิ๊งแล้ว หรืออาจกำลังคบกันอยู่ คุณเลือกเขาจากสิ่งใด หรือว่าคนๆนี้"ใช่เลย" หรือไม่ เรามีข้อเสนอแนะดีๆมาฝากคุณค่ะ ข้อเสนอแนะในการเลือกคู่ครอง อายุใกล้เคียงกันถ้าต่างกันก็ไม่เกิน 10 ปี โดยทั่วไปผู้ชายควรจะมีอายุมากกว่าหญิงแต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นนะคะบางคู่หญิงอายุมากว่าชาย ก็อยู่กันได้จนแก่จนเฒ่าตายจากกันก็มีถมไป ผู้ชายควรมีอาชีพและรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ ถือว่าเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวที่สำคัญเลยนะคะ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีบุคลิกภาพที่เข้ากันได้มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน ซึ่งไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันมากเกินไป รู้จักประนีประนอมยืดหยุ่นได้ มีความใกล้เคียงกันในเรื่องการศึกษา ภูมิหลัง คุณธรรม ความสนใจ วัฒนธรรมประเพณี สภาพเศรษฐกิจ และรสนิยมทางเพศ ดูจะกว้างมากนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาคิดถึงด้วยมันเพราะถ้าถ้าต่างกันมากเกินไปมันอาจจะปรับเข้าหากันยากหรือขัดแย้งกันภายหลัง มีความรักใคร่ผูกผันมีความปรารถนาดีต่อกัน นับถือและยอมรับในรสนิยมและบุคลิกภาพและความบกพร่องซึ่งกันและกัน ไม่หวังว่าอึกฝ่ายจะแก้ไขข้อบกพร่องของเขาได้หลังจากแต่งงานแต่ควรพิจารณาดูว่าคุณจะมีบทบาทและให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกันได้อย่างไร ให้เราถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำคัญที่ว่าเมื่อผิดไปแล้วเราต้องพร้อมจะแก้ไขปรับปรุงตัว ซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เหมือนว่ายิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรู้ใจกัน คำนึงไว้เสมอว่า ยังมีส่วนของบุคลิกภาพของผู้ที่จะมาเป็นคู่ครองของคุณที่ยังไม่แสดงออกชัดเจนจนกว่าจะได้มาอยู่คู่กัน เราคงคาดหวังว่าสิ่งที่เราเห็นคือตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คงจะยังไม่ได้หรอกนะคะจนกว่าคุณจะได้มาอยู่ร่วมกัน ก็คงต้องยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันนั่นแหละค่ะจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อไป เราจะทราบคุณสมบัติ หรือรู้จักผู้ที่จะมาเป็นคู่ครองเราได้มากขึ้นเมื่อเราได้ใช้เวลาศึกษากันและกัน เพื่อให้เราสามารถจะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ การรู้จักกันและเข้าใจกันก่อนการสมรสจะช่วยในการตัดสินใจและปรับตัวได้ง่ายกว่า นอกจากนี้เขาบอกว่าภูมิหลังของครอบครัวของผู้ที่จะมาเป็นคู่สมรสก็ความสำคัญไม่น้อย ถ้าเรารู้ข้อมูลอื่นๆ พื้นเพ ญาติพี่น้อง พ่อแม่เขาเป็นโรคจิต ติดสุรา เล่นการพนันต่างๆหรือไม่ เหล่านี้ก็ควรนำมาพิจารณาเพราะอาจจะมีผลกระทบในการดำเนินชีวิตคู่ของคุณได้ค่ะ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเสนอแนะในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้น แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่ใจคุณและใจเขานั่นแหละสำคัญที่สุด !


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top